جذب گردشگر از طریق هنگ کنگ برای اصفهان حائز اهمیت است

جذب گردشگر از طریق هنگ کنگ برای اصفهان حائز اهمیت است
به گزارش ایرنا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: جذب گردشگر از طریق هنگ کنگ به دلیل اینکه در حوزه چین و آسیای شرقی قرار دارد، برای استان اصفهان حائز اهمیت است.

جذب گردشگر از طریق هنگ کنگ برای اصفهان حائز اهمیت است

به گزارش ایرنا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: جذب گردشگر از طریق هنگ کنگ به دلیل اینکه در حوزه چین و آسیای شرقی قرار دارد، برای استان اصفهان حائز اهمیت است.
جذب گردشگر از طریق هنگ کنگ برای اصفهان حائز اهمیت است

بک لینک رنک ۵