جاذبه خرید برای خانه‌اولی ها

جاذبه خرید برای خانه‌اولی ها
دنیای اقتصاد نوشت:نرخ سود تسهیلات خرید مسکن صندوق پس‌انداز «یکم» برای سومین بار ظرف یک سال، کاهش می‌یابد و ظرف چند روز آینده از 11 درصد فعلی به 9 درصد می‌رسد.

جاذبه خرید برای خانه‌اولی ها

دنیای اقتصاد نوشت:نرخ سود تسهیلات خرید مسکن صندوق پس‌انداز «یکم» برای سومین بار ظرف یک سال، کاهش می‌یابد و ظرف چند روز آینده از 11 درصد فعلی به 9 درصد می‌رسد.
جاذبه خرید برای خانه‌اولی ها

قدیر نیوز