جاده هراز بسته شد، اما همچنان ترافیک سنگین دارد/ بارندگی در جاده های ۱۴ استان

جاده هراز بسته شد، اما همچنان ترافیک سنگین دارد/ بارندگی در جاده های ۱۴ استان
پلیس راه ناجا وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ١٧ یکشنبه ٨ فروردین را اعلام کرد:

جاده هراز بسته شد، اما همچنان ترافیک سنگین دارد/ بارندگی در جاده های ۱۴ استان

پلیس راه ناجا وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ١٧ یکشنبه ٨ فروردین را اعلام کرد:
جاده هراز بسته شد، اما همچنان ترافیک سنگین دارد/ بارندگی در جاده های ۱۴ استان

روزنامه قانون

اخبار کارگران