جاده‌های استان البرز امسال تاکنون ۹۵ قربانی گرفته‌است

جاده‌های استان البرز امسال تاکنون ۹۵ قربانی گرفته‌است
ایرنا نوشت: ۹۵ نفر از ابتدای سال جاری تاکنون براثر حوادث رانندگی جان خود را در جاده های استان البرز که ۱۸ درصد بار ترافیک کشور را بر دوش می کشد، از دست داده ند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر بوده اما آمارها حکایت از افزایش شدت حوادث در ناوگان مسافربری داشته است.

جاده‌های استان البرز امسال تاکنون ۹۵ قربانی گرفته‌است

ایرنا نوشت: ۹۵ نفر از ابتدای سال جاری تاکنون براثر حوادث رانندگی جان خود را در جاده های استان البرز که ۱۸ درصد بار ترافیک کشور را بر دوش می کشد، از دست داده ند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر بوده اما آمارها حکایت از افزایش شدت حوادث در ناوگان مسافربری داشته است.
جاده‌های استان البرز امسال تاکنون ۹۵ قربانی گرفته‌است

ورزش و زندگی