جابجایی ۱۷۰۰ نفر مسافر از فردوگاه خرم آباد

جابجایی ۱۷۰۰ نفر مسافر از فردوگاه خرم آباد
مدیر فرودگاه خرم آباد از جابجایی هزار و ۷۰۰ مسافر از طریق این فرودگاه خبر داد.

جابجایی ۱۷۰۰ نفر مسافر از فردوگاه خرم آباد

مدیر فرودگاه خرم آباد از جابجایی هزار و ۷۰۰ مسافر از طریق این فرودگاه خبر داد.
جابجایی ۱۷۰۰ نفر مسافر از فردوگاه خرم آباد

bluray movie download

اتوموبیل