تکذیب خبر توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید

تکذیب خبر توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید
وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر «توقف تولید پژو 405 و پراید تا پایان امسال» را تکذیب می کند.

تکذیب خبر توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید

وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر «توقف تولید پژو 405 و پراید تا پایان امسال» را تکذیب می کند.
تکذیب خبر توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید

دانلود برنامه ایمو