تکذیب آتش‌زدن و شهادت ماموران پلیس در درگیری‌های قهدریجان اصفهان

تکذیب آتش‌زدن و شهادت ماموران پلیس در درگیری‌های قهدریجان اصفهان
ایسنا نوشت: جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نیرویی از پلیس در شهرستان قهدریجان به شهادت نرسیده است.

تکذیب آتش‌زدن و شهادت ماموران پلیس در درگیری‌های قهدریجان اصفهان

ایسنا نوشت: جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: نیرویی از پلیس در شهرستان قهدریجان به شهادت نرسیده است.
تکذیب آتش‌زدن و شهادت ماموران پلیس در درگیری‌های قهدریجان اصفهان