توهم تازۀ نتانیاهو درباره ایران!

توهم تازۀ نتانیاهو درباره ایران!
مهر نوشت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مدعی شد: ایران به ساخت موشک‌ های بالستیک اهتمام ورزیده است؛ موشک هائی که بالاخره به آمریکا نیز می رسند.

توهم تازۀ نتانیاهو درباره ایران!

مهر نوشت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی مدعی شد: ایران به ساخت موشک‌ های بالستیک اهتمام ورزیده است؛ موشک هائی که بالاخره به آمریکا نیز می رسند.
توهم تازۀ نتانیاهو درباره ایران!