تولید ۳۰ هزارتُن ماهی در قفس

تولید ۳۰ هزارتُن ماهی در قفس
مهر نوشت:رئیس سازمان شیلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت‌های شیلاتی کشور را اولویت این سازمان در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.

تولید ۳۰ هزارتُن ماهی در قفس

مهر نوشت:رئیس سازمان شیلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای فعال سازی ظرفیت‌های شیلاتی کشور را اولویت این سازمان در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.
تولید ۳۰ هزارتُن ماهی در قفس

وبلاگ اطلاعات

موبایل دوستان