توضیح لاریجانی درباره بررسی اتهامات وارد شده به فاطمه حسینی در ماجرای فیش‌های نجومی

توضیح لاریجانی درباره بررسی اتهامات وارد شده به فاطمه حسینی در ماجرای فیش‌های نجومی
رئیس مجلس با اشاره به بررسی مطالب نسبت داده شده به فاطمه حسینی در مورد «سهم برداشتن از سفره انقلاب»، گفت: اتهامی به ایشان وارد شده است که درست نیستُ چنین حرفی را نزده بودند.

توضیح لاریجانی درباره بررسی اتهامات وارد شده به فاطمه حسینی در ماجرای فیش‌های نجومی

رئیس مجلس با اشاره به بررسی مطالب نسبت داده شده به فاطمه حسینی در مورد «سهم برداشتن از سفره انقلاب»، گفت: اتهامی به ایشان وارد شده است که درست نیستُ چنین حرفی را نزده بودند.
توضیح لاریجانی درباره بررسی اتهامات وارد شده به فاطمه حسینی در ماجرای فیش‌های نجومی

دانلود فیلم خارجی