توده ۲۰ سانتی‌متری از شکم بیماری در کنگان خارج شد

توده ۲۰ سانتی‌متری از شکم بیماری در کنگان خارج شد
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان استان بوشهر گفت: تیم پزشکی این بیمارستان موفق به خارج کردن توده‌ای به ابعاد ۲۰ سانتی‌متر از شکم یک بیمار شدند.

توده ۲۰ سانتی‌متری از شکم بیماری در کنگان خارج شد

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان استان بوشهر گفت: تیم پزشکی این بیمارستان موفق به خارج کردن توده‌ای به ابعاد ۲۰ سانتی‌متر از شکم یک بیمار شدند.
توده ۲۰ سانتی‌متری از شکم بیماری در کنگان خارج شد

پایگاه خبری مبارز