توافق ایران و ارمنستان در حوزه انرژی، ترانزیت، تجارت و روابط بانکی

توافق ایران و ارمنستان در حوزه انرژی، ترانزیت، تجارت و روابط بانکی
رییس‌ جمهوری با اشاره به توافق ایران و ارمنستان برای گسترش روابط در حوزه های انرژی، ترانزیت، تجارت و روابط بانکی اظهار داشت: با رییس جمهوری ارمنستان توافق کردیم ایران بتواند از شرایط خاصی در روابط تجاری با اعضای اورآسیا برخوردار شود.

توافق ایران و ارمنستان در حوزه انرژی، ترانزیت، تجارت و روابط بانکی

رییس‌ جمهوری با اشاره به توافق ایران و ارمنستان برای گسترش روابط در حوزه های انرژی، ترانزیت، تجارت و روابط بانکی اظهار داشت: با رییس جمهوری ارمنستان توافق کردیم ایران بتواند از شرایط خاصی در روابط تجاری با اعضای اورآسیا برخوردار شود.
توافق ایران و ارمنستان در حوزه انرژی، ترانزیت، تجارت و روابط بانکی