توئیت مهدی طارمی درباره نابودی اسرائیل + عکس

توئیت مهدی طارمی درباره نابودی اسرائیل + عکس

گروه فرهنگی جهان نیوز: توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل را مشاهده می کنید.
 

توئیت مهدی طارمی درباره نابودی اسرائیل + عکس

گروه فرهنگی جهان نیوز: توئیت مهدی طارمی در مورد نابودی اسرائیل را مشاهده می کنید.
 

توئیت مهدی طارمی درباره نابودی اسرائیل + عکس