تهیه کننده «دورهمی» : دکور کار اقتباسی از بنای اصیل ایرانی است

تهیه کننده «دورهمی» : دکور کار اقتباسی از بنای اصیل ایرانی است
یکی از تهیه کنندگان مجموعه در حال پخش «دورهمی» از ضبط قسمت های جدید این برنامه با حضور بازیگران مطرح سینما و تلویزیون خبر داد.

تهیه کننده «دورهمی» : دکور کار اقتباسی از بنای اصیل ایرانی است

یکی از تهیه کنندگان مجموعه در حال پخش «دورهمی» از ضبط قسمت های جدید این برنامه با حضور بازیگران مطرح سینما و تلویزیون خبر داد.
تهیه کننده «دورهمی» : دکور کار اقتباسی از بنای اصیل ایرانی است

بک لینک