تنش سیاسی در عراق بالا گرفت/ جبوری: عبادی در کار قضا دخالت نکند

تنش سیاسی در عراق بالا گرفت/ جبوری: عبادی در کار قضا دخالت نکند
ایسنا نوشت: به دنبال انتقاد نخست وزیر عراق از بسته شدن سریع پرونده اتهامات اخیر درباره فساد، رئیس پارلمان از وی خواست در امور دستگاه قضایی مداخله نکند.

تنش سیاسی در عراق بالا گرفت/ جبوری: عبادی در کار قضا دخالت نکند

ایسنا نوشت: به دنبال انتقاد نخست وزیر عراق از بسته شدن سریع پرونده اتهامات اخیر درباره فساد، رئیس پارلمان از وی خواست در امور دستگاه قضایی مداخله نکند.
تنش سیاسی در عراق بالا گرفت/ جبوری: عبادی در کار قضا دخالت نکند

اندروید