تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب سال رضوی

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب سال رضوی
دبیر اجرائی دهمین جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی، آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را 31 خردادماه سال جاری اعلام کرد.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب سال رضوی

دبیر اجرائی دهمین جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی، آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را 31 خردادماه سال جاری اعلام کرد.
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب سال رضوی