تلگرام ۵۰ کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد

تلگرام ۵۰ کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد
ایسنا نوشت: مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال‌های غیر اخلاقی را متوقف کردند.

تلگرام ۵۰ کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد

ایسنا نوشت: مسوولان تلگرام در راستای سالم سازی این شبکه اجتماعی فعالیت کانال‌های غیر اخلاقی را متوقف کردند.
تلگرام ۵۰ کانال‌ غیر اخلاقی‌ ایرانی را فیلتر کرد

بک لینک