تقدیر از جمشید مشایخی در خانه خودش

تقدیر از جمشید مشایخی در خانه خودش
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت از جمشید مشایخی، یکی از پنج تن سینمای ایران در خانه خودش تجلیل شد.

تقدیر از جمشید مشایخی در خانه خودش

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت از جمشید مشایخی، یکی از پنج تن سینمای ایران در خانه خودش تجلیل شد.
تقدیر از جمشید مشایخی در خانه خودش