تعلیق یک معلم در زنجان به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز

تعلیق یک معلم در زنجان به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز
ایسنا نوشت: معاون رسانه مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بعد از بررسی‌های به عمل آمده و احراز صحت تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در ماهنشانِ زنجان به دستور وزیر آموزش و پرورش، معلم متخلف به مدت سه ماه از خدمت تعلیق شد.

تعلیق یک معلم در زنجان به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز

ایسنا نوشت: معاون رسانه مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بعد از بررسی‌های به عمل آمده و احراز صحت تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در ماهنشانِ زنجان به دستور وزیر آموزش و پرورش، معلم متخلف به مدت سه ماه از خدمت تعلیق شد.
تعلیق یک معلم در زنجان به دلیل تنبیه بدنی دانش‌آموز

دانلود shareit