تعطیلی ومجازات ۱۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی گیلان در نوروز

تعطیلی ومجازات ۱۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی گیلان در نوروز
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی استان در نوروز امسال خبر داد.

تعطیلی ومجازات ۱۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی گیلان در نوروز

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی استان در نوروز امسال خبر داد.
تعطیلی ومجازات ۱۰ میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی گیلان در نوروز

فروش بک لینک