تصویری از کی‌روش که احتمالا سوژه منتقدانش می‌شود

تصویری از کی‌روش که احتمالا سوژه منتقدانش می‌شود
کارلوس کی‌روش امروز به عنوان سفیر اسپانسر خودش در همایشی حضور داشت.

تصویری از کی‌روش که احتمالا سوژه منتقدانش می‌شود

کارلوس کی‌روش امروز به عنوان سفیر اسپانسر خودش در همایشی حضور داشت.
تصویری از کی‌روش که احتمالا سوژه منتقدانش می‌شود