تصویری از فغانی که یادآوری خاطره‌اش نیمار را می‌ترساند

تصویری از فغانی که یادآوری خاطره‌اش نیمار را می‌ترساند
انتخاب علیرضا فغانی برای بازی فینال المپیک ریو شاید بیش از هر چیز استرسی را به نیمار کاپیتان و فوق ستاره تیم میزبان المپیک وارد می‌کند

تصویری از فغانی که یادآوری خاطره‌اش نیمار را می‌ترساند

انتخاب علیرضا فغانی برای بازی فینال المپیک ریو شاید بیش از هر چیز استرسی را به نیمار کاپیتان و فوق ستاره تیم میزبان المپیک وارد می‌کند
تصویری از فغانی که یادآوری خاطره‌اش نیمار را می‌ترساند

دانلود سریال و آهنگ