تصویری از رونالدو و راموس که بسکتبالیست شدند

تمرینات رئال مادرید از زمان حضور زیدان با نشاط تر شده است.

خرم خبر

خرم خبر