تصویری از رهبر انقلاب و سردار سلیمانی؛ ۱۱ سال پیش

تصویری از رهبر انقلاب و سردار سلیمانی؛ ۱۱ سال پیش
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تصویری از رهبر انقلاب در اردیبهشت سال ۸۴ را در گلزار شهدای کرمان را منتشر کرده است که سردار سرلشگر سلیمانی نیز در تصویر دیده می‌ شود.

تصویری از رهبر انقلاب و سردار سلیمانی؛ ۱۱ سال پیش

کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تصویری از رهبر انقلاب در اردیبهشت سال ۸۴ را در گلزار شهدای کرمان را منتشر کرده است که سردار سرلشگر سلیمانی نیز در تصویر دیده می‌ شود.
تصویری از رهبر انقلاب و سردار سلیمانی؛ ۱۱ سال پیش

افق