تصویری از رهبر انقلاب و آیت‌الله جنتی؛ ۳۰ سال قبل

تصویری از رهبر انقلاب و آیت‌الله جنتی؛ ۳۰ سال قبل
نشریه خط حزب‌الله عکسی از رهبر انقلاب در کنار شهید محمدباقر حکیم، آیات جنتی، تسخیری و مهدوی‌کنی منتشر کرده‌است.

تصویری از رهبر انقلاب و آیت‌الله جنتی؛ ۳۰ سال قبل

نشریه خط حزب‌الله عکسی از رهبر انقلاب در کنار شهید محمدباقر حکیم، آیات جنتی، تسخیری و مهدوی‌کنی منتشر کرده‌است.
تصویری از رهبر انقلاب و آیت‌الله جنتی؛ ۳۰ سال قبل

اخبار دنیای دیجیتال