تصویری از آبگوشت رضا قوچان‌نژاد که غذای مورد علاقه‌اش است

تصویری از آبگوشت رضا قوچان‌نژاد که غذای مورد علاقه‌اش است
گوچی بارها در مصاحبه هایش گفته که علاقه زیادی به آبگوشت دارد.

تصویری از آبگوشت رضا قوچان‌نژاد که غذای مورد علاقه‌اش است

گوچی بارها در مصاحبه هایش گفته که علاقه زیادی به آبگوشت دارد.
تصویری از آبگوشت رضا قوچان‌نژاد که غذای مورد علاقه‌اش است