تصمیمات جدید شهرداری درباره پیاده‌راه ۱۷شهریور/ مرکز فروشنده های لباس کودک و سیسمونی می‌شود

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در خصوص پیاده راه ۱۷ شهریور و ارایه گزارشی با اعضای شورای اسلامی شهر تهران تشکیل جلسه داده ایم، برای تمامی نمایشگاه داران اتومبیل و موتورسیکلت زمینی پیش بینی شده و پروانه کسب نیز برای این افراد گرفته شده تا بتوانند در مکان های تعیین شده نمایشگاه اتومبیل یا موتورسیکلت خود را دایر کنند.

خرید غذا

مد روز