تصاویر | کلاشنیکف؛ سوغاتی جدید روسیه | فروشگاه کلاشنیکف در فرودگاه مسکو افتتاح شد

تصاویر | کلاشنیکف؛ سوغاتی جدید روسیه | فروشگاه کلاشنیکف در فرودگاه مسکو افتتاح شد
یکی از فروشگاه‌های فرودگاه مسکو نمونه‌هایی از اسلحه کلاشنیکف را برای فروش در معرض دید مسافران قرار داده است. در این فروشگاه نمونه‌هایی از اسلحه کلاشنیکف که در ایران به اشتباه کلاشینکف نامیده می‌شود به فروش می‌رسد که ساختگی و بدل هستند و از نظر امنیتی با مشکلی روبه‌رو نیستند.

تصاویر | کلاشنیکف؛ سوغاتی جدید روسیه | فروشگاه کلاشنیکف در فرودگاه مسکو افتتاح شد

یکی از فروشگاه‌های فرودگاه مسکو نمونه‌هایی از اسلحه کلاشنیکف را برای فروش در معرض دید مسافران قرار داده است. در این فروشگاه نمونه‌هایی از اسلحه کلاشنیکف که در ایران به اشتباه کلاشینکف نامیده می‌شود به فروش می‌رسد که ساختگی و بدل هستند و از نظر امنیتی با مشکلی روبه‌رو نیستند.
تصاویر | کلاشنیکف؛ سوغاتی جدید روسیه | فروشگاه کلاشنیکف در فرودگاه مسکو افتتاح شد

آخرین اخبار ورزشی