تصاویر | کسب مدال طلای المپیک در ۵۸ سالگی

تصاویر | کسب مدال طلای المپیک در ۵۸ سالگی
نیک اسکلتون سوارکار بریتانیا در رشته پرش با اسب در ۵۸ سالگی توانست مدال طلای مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ را کسب کند. او پس از جان کوپلن (۷۳ سال) در سال ۱۹۴۸ مسن‌ترین مدال آور کاروان بریتانیا در تاریخ المپیک شد.

تصاویر | کسب مدال طلای المپیک در ۵۸ سالگی

نیک اسکلتون سوارکار بریتانیا در رشته پرش با اسب در ۵۸ سالگی توانست مدال طلای مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶ را کسب کند. او پس از جان کوپلن (۷۳ سال) در سال ۱۹۴۸ مسن‌ترین مدال آور کاروان بریتانیا در تاریخ المپیک شد.
تصاویر | کسب مدال طلای المپیک در ۵۸ سالگی

دانلود آهنگ جدید