تصاویر | چند فریم از آخرین دیدار حمید سوریان | سوریان از کشتی خداحافظی کرد

تصاویر | چند فریم از آخرین دیدار حمید سوریان | سوریان از کشتی خداحافظی کرد
در تصاویر زیر صحنه‌هایی از آخرین دیدار حمید سوریان در المپیک ریو را مشاهده می‌کنید که در آن ضربه فنی شد.

تصاویر | چند فریم از آخرین دیدار حمید سوریان | سوریان از کشتی خداحافظی کرد

در تصاویر زیر صحنه‌هایی از آخرین دیدار حمید سوریان در المپیک ریو را مشاهده می‌کنید که در آن ضربه فنی شد.
تصاویر | چند فریم از آخرین دیدار حمید سوریان | سوریان از کشتی خداحافظی کرد

دانلود سرا