تصاویر | پیروزی کمیل قاسمی بر کشتی‌گیر آمریکایی

تصاویر | پیروزی کمیل قاسمی بر کشتی‌گیر آمریکایی
کمیل قاسمی نماینده وزن ۱۲۵ کیلوکرم کشتی ایران با شکست دادن ۱۰ بر صفر رقیب آمریکایی به فینال رفت و هشتمین مدال کاروان ایران را قطعی کرد.

تصاویر | پیروزی کمیل قاسمی بر کشتی‌گیر آمریکایی

کمیل قاسمی نماینده وزن ۱۲۵ کیلوکرم کشتی ایران با شکست دادن ۱۰ بر صفر رقیب آمریکایی به فینال رفت و هشتمین مدال کاروان ایران را قطعی کرد.
تصاویر | پیروزی کمیل قاسمی بر کشتی‌گیر آمریکایی

بازار بورس