تصاویر | وزیر راه و بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان قطار تبریز – مشهد

تصاویر | وزیر راه و بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان قطار تبریز – مشهد
وزیر راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سفر به تبریز در مراسم باشکوه تشییع پیکر جان باختگان قطار تبریز – مشهد شرکت کردند.

تصاویر | وزیر راه و بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان قطار تبریز – مشهد

وزیر راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سفر به تبریز در مراسم باشکوه تشییع پیکر جان باختگان قطار تبریز – مشهد شرکت کردند.
تصاویر | وزیر راه و بهداشت در تشییع پیکر جان باختگان قطار تبریز – مشهد