تصاویر | نشست گروه جیپسی کینگز با خبرنگاران در یک رستوران

تصاویر | نشست گروه جیپسی کینگز با خبرنگاران در یک رستوران
خواننده اصلی گروه موسیقی جیپسی کینگز که اوایل هفته جاری در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه پرداخته بود در یکی از رستوران‌های تهران با اصحاب رسانه به گفتگو نشست.

تصاویر | نشست گروه جیپسی کینگز با خبرنگاران در یک رستوران

خواننده اصلی گروه موسیقی جیپسی کینگز که اوایل هفته جاری در تالار وحدت تهران به اجرای برنامه پرداخته بود در یکی از رستوران‌های تهران با اصحاب رسانه به گفتگو نشست.
تصاویر | نشست گروه جیپسی کینگز با خبرنگاران در یک رستوران

ganool review