تصاویر | نخست وزیر ژاپن را در مراسم اختتامیه المپیک ببینید

تصاویر | نخست وزیر ژاپن را در مراسم اختتامیه المپیک ببینید
در تصاویر زیر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن را در مراسم اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶ را می‌بینید.

تصاویر | نخست وزیر ژاپن را در مراسم اختتامیه المپیک ببینید

در تصاویر زیر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن را در مراسم اختتامیه المپیک ریو ۲۰۱۶ را می‌بینید.
تصاویر | نخست وزیر ژاپن را در مراسم اختتامیه المپیک ببینید

افق