تصاویر | مذاکره ظریف با همتای ترکیه‌ای خود

تصاویر | مذاکره ظریف با همتای ترکیه‌ای خود
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه با مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در محل وزارت امور خارجه ترکیه دیدار کرد.

تصاویر | مذاکره ظریف با همتای ترکیه‌ای خود

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه با مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در محل وزارت امور خارجه ترکیه دیدار کرد.
تصاویر | مذاکره ظریف با همتای ترکیه‌ای خود

مدلینگ