تصاویر | رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل ازخادمان قران کریم

تصاویر | رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل ازخادمان قران کریم
حجت‌الاسلام حسن روحانی – رئیس‌جمهور – شامگاه شنبه در ضیافت افطارو تجلیل ازخادمان قران کریم از ١٢ برگزیده بیست و دومین دوره تکریم خادمان قرآن کریم در رشته های ‏مختلف تفسیر قرآن و علوم قرآنی، مدیریت نهادها، حفظ قرآن، قرائت قرآن، فیلم و هنر، داوری و آموزشی، ‏آموزش و ترویج قرآنی،مدیریت نهادهای دولتی، خوشنویسی، موسسات مردمی، ترجمه و آموزش و قرائت ‏با اهداء لوح تقدیر، تجلیل کرد.‏

تصاویر | رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل ازخادمان قران کریم

حجت‌الاسلام حسن روحانی – رئیس‌جمهور – شامگاه شنبه در ضیافت افطارو تجلیل ازخادمان قران کریم از ١٢ برگزیده بیست و دومین دوره تکریم خادمان قرآن کریم در رشته های ‏مختلف تفسیر قرآن و علوم قرآنی، مدیریت نهادها، حفظ قرآن، قرائت قرآن، فیلم و هنر، داوری و آموزشی، ‏آموزش و ترویج قرآنی،مدیریت نهادهای دولتی، خوشنویسی، موسسات مردمی، ترجمه و آموزش و قرائت ‏با اهداء لوح تقدیر، تجلیل کرد.‏
تصاویر | رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل ازخادمان قران کریم