تصاویر | داعش تصاویر عاملان شهادت زائران ایرانی را در سامرا منتشر کرد

تصاویر | داعش تصاویر عاملان شهادت زائران ایرانی را در سامرا منتشر کرد
گروه تروریستی داعش تصاویر مربوط به دو عامل انتحاری روز یکشنبه در شهر سامر را که موجب شهادت چندین زائر ایرانی شد منتشر کرد.

تصاویر | داعش تصاویر عاملان شهادت زائران ایرانی را در سامرا منتشر کرد

گروه تروریستی داعش تصاویر مربوط به دو عامل انتحاری روز یکشنبه در شهر سامر را که موجب شهادت چندین زائر ایرانی شد منتشر کرد.
تصاویر | داعش تصاویر عاملان شهادت زائران ایرانی را در سامرا منتشر کرد

کانال تلگرام اکسین چنل