تصاویر | ترس و وحشت در متروی لندن بعد از شایعه تیراندازی

تصاویر | ترس و وحشت در متروی لندن بعد از شایعه تیراندازی
خبرهایی مبنی بر تیراندازی در نزدیکی ایستگاه آکسفورد سیرکس در مرکز لندن شب گذشته سبب بسته شدن موقت این ایستگاه شد. برخی از خیابان‌های اطراف ایستگاه هم بسته شد و از مردم خواسته شد که این منطقه را تخلیه کنند. بعد از حدود یک ساعت پلیس اعلام کرد اوضاع به حالت عادی برگشته است و به مردمی که در ساختمان‌های اطراف پناه گرفته بودند گفت می‌توانند از این محل‌ها بیرون بیایند. برخی از خبرنگاران می‌گفتند گزارش‌های اولیه حاکی از درگیری مسلحانه باندهای تبهکار بوده است اما پلیس لندن می‌گوید پس از بازرسی‌ها هیچ اثری از گلوله و تیراندازی پیدا نکرده است.

تصاویر | ترس و وحشت در متروی لندن بعد از شایعه تیراندازی

خبرهایی مبنی بر تیراندازی در نزدیکی ایستگاه آکسفورد سیرکس در مرکز لندن شب گذشته سبب بسته شدن موقت این ایستگاه شد. برخی از خیابان‌های اطراف ایستگاه هم بسته شد و از مردم خواسته شد که این منطقه را تخلیه کنند. بعد از حدود یک ساعت پلیس اعلام کرد اوضاع به حالت عادی برگشته است و به مردمی که در ساختمان‌های اطراف پناه گرفته بودند گفت می‌توانند از این محل‌ها بیرون بیایند. برخی از خبرنگاران می‌گفتند گزارش‌های اولیه حاکی از درگیری مسلحانه باندهای تبهکار بوده است اما پلیس لندن می‌گوید پس از بازرسی‌ها هیچ اثری از گلوله و تیراندازی پیدا نکرده است.
تصاویر | ترس و وحشت در متروی لندن بعد از شایعه تیراندازی