تصاویری از داخل فرودگاه بروکسل لحظاتی پس از وقوع انفجار

تصاویری از داخل فرودگاه بروکسل لحظاتی پس از وقوع انفجار
چند ماه پس از حملات تروریستی در پاریس ، این بار نیروهای داعش پایتخت بلژیک را هدف حملاتشان قرار دادند.

تصاویری از داخل فرودگاه بروکسل لحظاتی پس از وقوع انفجار

چند ماه پس از حملات تروریستی در پاریس ، این بار نیروهای داعش پایتخت بلژیک را هدف حملاتشان قرار دادند.
تصاویری از داخل فرودگاه بروکسل لحظاتی پس از وقوع انفجار

خبر جدید

مد روز