تصاویری از جلسه امروز هیات دولت/ از اخم ظریف تا لبخند روحانی

تصاویری از جلسه امروز هیات دولت/ از اخم ظریف تا لبخند روحانی
جلسه هیات دولت امروز با حضور رییس‌جمهور و هیات وزیران و تصویب لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و لهستان و افزایش میزان جرایم نقدی تخلفات صنفی کشور برگزار شد.

تصاویری از جلسه امروز هیات دولت/ از اخم ظریف تا لبخند روحانی

جلسه هیات دولت امروز با حضور رییس‌جمهور و هیات وزیران و تصویب لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و لهستان و افزایش میزان جرایم نقدی تخلفات صنفی کشور برگزار شد.
تصاویری از جلسه امروز هیات دولت/ از اخم ظریف تا لبخند روحانی

بک لینک