تصادف میکسر بتن با اتوبوس مسافربری/ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان/ عکس

تصادف میکسر بتن با اتوبوس مسافربری/ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان/ عکس
میزان نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی از واژگونی یک دستگاه میکسر حمل بتن و ایجاد ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان خبرداد.

تصادف میکسر بتن با اتوبوس مسافربری/ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان/ عکس

میزان نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی از واژگونی یک دستگاه میکسر حمل بتن و ایجاد ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان خبرداد.
تصادف میکسر بتن با اتوبوس مسافربری/ترافیک شدید در بزرگراه آزادگان/ عکس