تصادف مرگبار در بزرگراه باکری/برخورد پراید با تیر چراغ برق

تصادف مرگبار در بزرگراه باکری/برخورد پراید با تیر چراغ برق
مهر نوشت: سخنگوی آتش‌نشانی شهر تهران از وقوع تصادف یک دستگاه پراید در شمال به جنوب بزرگراه باکری خبر داد و گفت: راننده ۲۱ ساله این خودرو که داخل خودروی منهدم شده حبس شده بود جان باخت.

تصادف مرگبار در بزرگراه باکری/برخورد پراید با تیر چراغ برق

مهر نوشت: سخنگوی آتش‌نشانی شهر تهران از وقوع تصادف یک دستگاه پراید در شمال به جنوب بزرگراه باکری خبر داد و گفت: راننده ۲۱ ساله این خودرو که داخل خودروی منهدم شده حبس شده بود جان باخت.
تصادف مرگبار در بزرگراه باکری/برخورد پراید با تیر چراغ برق

کرمان نیوز