تصادف مرگبار اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی

تصادف مرگبار اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی
ایسنا نوشت: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک عابر پیاده در تصادف با یک دستگاه اتوبوس درون‌شهری خبر داد.

تصادف مرگبار اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی

ایسنا نوشت: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک عابر پیاده در تصادف با یک دستگاه اتوبوس درون‌شهری خبر داد.
تصادف مرگبار اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی