تصادف اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی/ کشته شد

تصادف اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی/ کشته شد
ایسنا نوشت: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک عابر پیاده در تصادف با یک دستگاه اتوبوس درون‌شهری خبر داد.

تصادف اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی/ کشته شد

ایسنا نوشت: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی تهران بزرگ از مرگ یک عابر پیاده در تصادف با یک دستگاه اتوبوس درون‌شهری خبر داد.
تصادف اتوبوس شرکت واحد با یک زن در میدان آزادی/ کشته شد