تشکیل پرونده قضایی درخصوص علت مرگ توله خرس در پارک ملی گلستان

تشکیل پرونده قضایی درخصوص علت مرگ توله خرس در پارک ملی گلستان
ایسنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب گالیکش از تشکیل پرونده برای بررسی علت مرگ خرس در دادسرای گالیکش خبر داد و گفت: پرونده در دادسرای این شهرستان در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هرگونه سهل انگاری و کوتاهی برخورد می کند.

تشکیل پرونده قضایی درخصوص علت مرگ توله خرس در پارک ملی گلستان

ایسنا نوشت: دادستان عمومی و انقلاب گالیکش از تشکیل پرونده برای بررسی علت مرگ خرس در دادسرای گالیکش خبر داد و گفت: پرونده در دادسرای این شهرستان در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هرگونه سهل انگاری و کوتاهی برخورد می کند.
تشکیل پرونده قضایی درخصوص علت مرگ توله خرس در پارک ملی گلستان