تسهیلات بانکی ارزان شد / تاییدتوافق بانک‌ها برای کاهش سود سپرده در شورای پول و اعتبار

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یافت.

عکس های داغ جدید

تلگرام