ترکان: ساختمان موسسه ثامن الحجج ارتباطی با ستاد روحانی ندارد

مشاور ارشد رییس‌جمهور گفت: این که موسسه ثامن‌الحجج در حال حاضر تحت شدیدترین و جدی‌ترین رسیدگی‌ها قرار دارد به این معناست که دولت با دقت و مراقبت و بدون هیچگونه ملاحظه‌ای وظایفش را انجام می‌دهد.

دانلود فیلم

ماشین های جدید