تراکتورسازی هم به نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کرد

تراکتورسازی هم به نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کرد
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم به نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کرد.

تراکتورسازی هم به نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کرد

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم به نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کرد.
تراکتورسازی هم به نیمه‌نهایی جام حذفی صعود کرد