ترامپ: حمله به سوریه به معنی حمله به ایران و روسیه است/ باید با مسکو و دیگران کنار بیاییم

ترامپ: حمله به سوریه به معنی حمله به ایران و روسیه است/ باید با مسکو و دیگران کنار بیاییم
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با شرم‌آور خواندن وضعیت سوریه، گفت باید به وضعیت کنونی در این کشور پایان داد.

ترامپ: حمله به سوریه به معنی حمله به ایران و روسیه است/ باید با مسکو و دیگران کنار بیاییم

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با شرم‌آور خواندن وضعیت سوریه، گفت باید به وضعیت کنونی در این کشور پایان داد.
ترامپ: حمله به سوریه به معنی حمله به ایران و روسیه است/ باید با مسکو و دیگران کنار بیاییم