ترامپ: به طور کامل کسب و کارم را کنار خواهم گذاشت

ترامپ: به طور کامل کسب و کارم را کنار خواهم گذاشت
ایرنا نوشت: دونالد ترامپ در یک پیام توییتری اعلام کرد که تصمیم دارد همه فعالیت های تجاری خود را به منظور احتراز از اصطکاک منافع و تمرکز بیشتر بر وظایف ریاست جمهوری خود به طور کامل کنار بگذارد و در نظر دارد این تصمیم را در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه فرزندان خود اعلام کند.

ترامپ: به طور کامل کسب و کارم را کنار خواهم گذاشت

ایرنا نوشت: دونالد ترامپ در یک پیام توییتری اعلام کرد که تصمیم دارد همه فعالیت های تجاری خود را به منظور احتراز از اصطکاک منافع و تمرکز بیشتر بر وظایف ریاست جمهوری خود به طور کامل کنار بگذارد و در نظر دارد این تصمیم را در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه فرزندان خود اعلام کند.
ترامپ: به طور کامل کسب و کارم را کنار خواهم گذاشت